برای دیدن عکسها به  ادامه ی مطلب برویدقلب


چه اندیشه ی انسان دوستانه ای

بزرگترین دندانپزشک دنیا

بدون شرح

آی دمممممممممم   ولم کن دختره ی هار

غول و غولچه

فرض کن بری تو کوچهدر این بیاد بهت بگه شلام عسیسسسسم قهقهه

سالاد با طعم میت

آیا میدانید همه ی ما روزی شبنم بوده ایم (شب + نم)

کاشکی صورتشو من اینطوری کرده بودم

 

موفق باشید