برای دیدن عکسها به ادامه ی مطلب بروید قلب


خوب دقت کنید ببینید آیا پاهای این دو نفر درست کشیده شده؟

خلاقیت یک خل خلاق

 

فکر کنم اینو از ترس آبدزدک اینجوری کردن

 

چه شوخی با حالی نیشخند

نتیجه ی جر و بحث با خانم خونه

میگم تو خودتو خسته نکن بخواب

نه خداییش فرض کنید این مرده بره خواستگاری ازش بپرسن شغلت چیه ؟ چی میگه؟

مدد کار اجتماعی فیلها ؟ بچه فیل درک کن ؟ فیل بغل کن حرفه ای ؟ همذات فیل پندار؟

بد بخت اینقدر معطل زنگ طرفش شده که خوابش برده

دلتون آب رختخواب من این شکلیه زبان

به نظرتون آرایشگره واسه این فر چقدر ازش گرفته؟

نگی ووووی چه خوشگل که دلخور میشم ها .

 

اینم یه دعا از طرف همه ی ما:

الهی ! بده دستی که دستی را بگیرم

ز خجلت پیش محتاجان نمیرم 

موفق باشید داش دیوونه