لطفا برای دیدن به ادامه ی مطلب بروید قلب


به این میگن کاارآفرینی

سگها در صف دستشویی

بدون شرح

عاقبت دعوا با جوجه تیغی

متعابقا یا متعاقبا؟

من که فقط دعا میکنم هندوهه نخوردشون

اولین فضا نورد هندی به زمین بازگشت 

طرز صحیح چای ریختن برای میهمان

وقتی عزرائیل سر کار گذاشته میشود

اینم یه نصیحت 

 

 

 

شاد و سرافراز باشید قلب