لطفا برای مشاهده ی عکسها به ادامه ی مطلب بروید قلب


کی میتونه این متن باستانی رو ترجمه کنه؟

کی بلده مثه این ماکارونی بخوره ؟

خدایا شکرت فکر کنم واسم زن گرفتن قلب

فکر کنم چند وقت دیگه پراید صفر رو اینجوری تحویل بدن

بند انگشتی یادتونه ؟ اینم کله انگشتی داداششه .

چند تا مثلث تو عکسه ؟

خوب حالا چکار کنم که تو خیلی هنر مندی؟

اگه فردا صبح بری خیابون ببینی همه ی مردم این شکلی شدن و دارت چپ چپ به تو نگاه میکنن چکار میکنی؟

 

یعنی آدم میمونه چی بگه ؟

آدم که تشنه باشه لوس بازی در نمیاره 

نتیجه ی فضولی کردن .

ووووی ی ی ی تو چقدر خلاقی بلا .

 

تک به تکتون رو دوست دارم خواهر برادرای گلم قلب