برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب بروید قلب


ببینید ما مردها چقدر خوبیم و جانفشان و از خود گذشته و ... (البته تو نقاشی)

 

یاد حمام قدیمی مان گرامی باد

کلاغ مودب

بدون شرح

انگشتان خوشحال

 

نظر شما چیه ؟

روش غذا دادن به فرزندان بد غذا

کاشکی کله  ی من این شکلی بود

صحنه ای بس خنده دار

ایراد عکس در کجاست ؟

بیماری مهلک خندان پایی

نگید الکیه ها که ناراحت میشم 

خواهرای گلم راستشو بگید کلاس دختر ها اینطوریه ؟

 

 

موفقیت و شادکامی شما آرزوی قلبی منست

داش دیوونه