برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب بروید قلب


سلمانی سنتی

نام علمی این ماهی عقدینو عروسینو ی قرمز است که به آن هویشام ماهی هم میگویند 

اگه من دختر بودم یکی از این کفشها میخریدم و بعد پوشیدنش به جای حرف زدن فقط جیک جیک میکردم 

 

جون میده ازش به جای توالت شور استفاده کنی

من رفتار با هم نوع را از یک حیوان آموختم (داش دیوونه در حال جو گرفتگی)

به این میگن پیتزا کوچه ( مرحله ی بعد پیتزا خانواده)

اگه من کوسه بودم حتما این کارو میکردم

معرفی میکنم هری دریایی داداش پری دریایی

قربون خفنیت عباس آقا

انیشتین زمان

 

حقوق حیوانات را رعایت کنید

چند تا تفاوت پیدا میکنید ؟

دل شاد باشید