برای دیدن عکسها به ادا مه مطلب بروید قلب


پت و مت ایرانی

یعنی گربه به این پر رویی رو اگه میدادن به من دو تیکه اش میکردم

 

فکر کنم رفتن خواستگاریش میخواد بگه قصد ادامه تحصیل دارم

فکر کنم این سگه دلش میخواسته دفتر نقاشی بشه سگ از آب در اومده 

فکر کنم این حبابه اینطوری حرف میزنه : شلام خوفی عجیجم بولو مو نو خک

بدون شرح

 

چند تا اسب میبینید؟

شوهر قابل بازیافت

 

یعنی شک نکن اگه میمونم میشدم حتما از این نوعش میشدم بسکه خوش شانسم

 

وای یعنی یکی این گلوله ی نمک رو کنترل کنه

یعنی اگه من اینو یه جا ببینم میرم بغلش میکنم و بعد یه ساعت با هم واسه ی بدبختی همدیگه گریه میکنیم .

والا دیگه موندم چی بگم . 

 

 

 

خوش باشید .