برای دیدن عکسها به ادامه ی مطلب بروید


چه چیزی؟ چه جیزی؟

حتما پیش خودش فکر کرده حالا جمعیت زمین تو کف میمونن تا این شروع کنه و بعد ثروتمند میشه بعد میره شامپو بدن خارجی واسه خودش میخره بعد وقتی رفت مسافرت یه شبش میره هتل بعد ... .

شرح در تصویر

خود آموز خواندن دست خط پزشکان

یعنی اینو باید اینقدر روش رژ لب بمالی تا بمیره (فکر کنم چشم داداششو دور دیده)

با هم صحبت کردیم یه دکتر خوب پیدا کنیم هر دو بریم دماغمونو عمل کنیم آخه موقعی که داشتن قیافه تقسیم میکردن ما دو تا تو صف دماغ بودیم

اینم که دیگه توضیح نمیخواد

می خندی ؟ همین سه تا لنج داره 

یعنی اون گل کردن طبع شعرت توی مخچه ام

 

موفق باشیدقلب