این مطلب ممکن است برای بعضی ها وحشتناک باشد پس اگر مایل نیستید به ادامه ی مطلب نروید.

 

بقیه در ادامه ی مطلب .


آیا فکر میکنید ارواح واقعیت ندارند ؟

خوب اشتباه میکنید چون واقعیت دارند .

علم پارا سایکولوژی امروزه ارواح متعددی را دسته بندی کرده کرده است که من فقط چند نوع از آنها را برایتان نام میبرم .

ارواح دم راه پله ای :

این ارواح معمولا دم راه پله می ایستند تا هم دم راه پله ایستاده باشند و هم کلا سر راه نباشند تا خدایی ناکرده کسی به آنها نگوید دو باره که مثه خر ایستادی وسط راه کلا اینها ارواح مودبی هستند . 

متاسفانه عکس واضحی از این نوع ارواح پیدا نکردم

 

ارواح راه پله ای :

 

ارواحی که به علت دل درد معمولا وسط راه پله می ایستند و این نقطه از ساختمان حکم داروی دیسیکلومین (داروی دل درد) را برای آنها دارد . البته اگر بتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم و به آنها دستشویی خانه را نشان دهیم پس رفع دل درد منزل را ترک خواهند کرد .

ارواح دستی :

این نوع از ارواح در زمان حیاتشان یا با آنها زیاد دست داده نشده یا کلا عادت داشته اند خیلی به دیگران دست بدهند مثلا اگر در منزل به توالت میرفته اند بعد از فراغت از آن امر خاص دوباره با اهل منزل دست میداده اند و سلام و احوالپرسی میکرده اند .

ارواح پنجره ای :

این ارواح متعلق به کسانی بوده اند که در زمان حیات کلا فضول محل بوده اند و هی پشت پنجره می ایستاده اند و از رفت و آمد اهالی محل گزارش تهیه می کرده اند و از این کار کلا خوشحال می شده اند و به خود می بالیده اند . این ارواح با کمی شیشه پاک کن و دستمال پاک میشوند

ارواح در راهرو قدم زن :

اینها ارواحی هستند که هی در راهرو ها قدم میزنند تا دیگران از آنها بپرسند : مشکلی واست پیش اومده ؟ و آنها بگویند : درد من اینست که دیگر در پشتم جایی برای خنجر خوردن نمانده است ، آه مامانم اینا . این ارواح با کمی توجه از بین میروند .

ارواح کباب دوست :

این ارواح هر جا که چیزی شبیه به باد بزن و منقل ببینند ظاهر میشوند تا اهل منزل بترسند و فرار کنند و آنها بتوانند همه ی کباب ها را تنها تنها اونم خالی خالی بخورند. این ارواح به شدت از گربه میترسند (چون رقیب آنهاست)

ارواح در پارک و چمن و کنار چراغ و اینها :

این ارواح همیشه در پارک و کنار چمن و چراغ می ایستند به امید اینکه یکی مثه من (داش دیوونه) از آنجا رد شود و آنها بگویند : عجیجم عجق من چجولی ؟ خوفی ؟ کدا میلی ؟ جیک جیک جیک . و طرف از شدت چندش سکته کند .سبز

 

امید وارم از مبحث روح شناسی امروز لذت برده باشید .

داش دیوونه