برای خواندن لطفا به ادامه ی مطلب بروید


من به مامانم : مامان شام چی داریم ؟
مامان : تو یخچال از ظهر استامبولی و از دیروز مرغ مونده کدومو می خوای ؟
من : خوب استامبولی رو داغ کن بخوریم 
مامان : مرغها کمتره امشب مرغ رو بخوریم .
(بعد از نیم ساعت ) 

مامان: برنجم می خورین یا نه ؟
من : باشه بهتره . 
مامان : ولش کن برنج ها رو بزار برای فردا اونا هم استامبولی می کنم با هم بخوریم . 
(بعد نیم ساعت ) 
مامان: غذا رو داغ کنم یا سرد می خورین ؟

من : خوب داغش کن دیگه 
مامان نه ولش کن مرغ سر با نون بیشتر می چسبه 
و اینگونه شد که ما شام غذای از دیروز مونده سرد رو خوردیم :دی 

 

 

 

 

 

رفته بودم امتحان تو شهری برای گواهینامه...اولش افسره اومد خودی نشون بده...گفت:همه تون جمع شین...من اینجا با هیچکی تعارف ندارم... هیچکس رو هم الکی قبول نمی کنم چون بعدا دربرابر جون شما مسئولم... هفته قبل رفته بودم سر صحنه تصادف برای کارشناسی...راننده می خواسته تراک آهنگ سی دی رو عوض کنه و خودش و همه خانوادش رفتن تو دره و ماشین منفجر شد..فقط تیکه های بدنشون رو باید جمع می کردی..هیچی ازشون نمونده بود.

منم اومدم مثلا خودشیرینی کنم بگم خیلی حواسم به سخنرانی شماست.. گفتم: ببخشید سرکار اگه همشون که درجا مردن اونوقت جنابعالی از کجا فهمیدید می خواسته تراک عوض کنه.......یعنی جمعیت منفجر شد از خنده
گفت: تو بیا بیرون.. کارتکست ام بیار... یه خطی روش کشید گفت تا 3 ماه دیگه اینجا نبینمت...

بچه ها به نظر شما مگه من چکار کردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 

به زنی که همیشه میدونه شوهرش کجاست،
چی میگن؟
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.(بیوه)

 

 

 

 

کلی پول نرم افزار میدی، قبل نصب میپرسه آیا قوانین ما رو قبول داری ؟
خب مثلا فرض کن من قبول نداشته باشم، چه غلطی میتونم بکنم ؟
پول دادم باس نرم افزارو نصب کنم دیگه…
بگم قبول ندارم که نمیزاری نصب کنم … !

 

 

 

 

 

 

 

 

چقدر خوبه وقتی داری جوجه کباب درست میکنی , خودش بچرخه بگه اینجام اینجام اینجام نپخته ...

دانشمندا چه غلطی میکنن پس ؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

بالاخره بعد از مدت ها تحقیق علت درس نخوندن کشف شد:

۱ ) در سال ۵۲ جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب ۳۱۳ روز باقی میماند.
۲ ) حداقل ۵۰ روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوا مطالعه ی دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است.بنابراین ۲۶۳ روز دیگر باقی میماند.
۳ ) در هر روز ۸ ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا” ۱۲۲ روز میشود. بنابراین ۱۴۱ روز باقی میم


اند.
۴ ) اما سلامتی جسم و روح روزانه ۱ ساعت تفریح را می طلبد که جمعا” ۱۵ روز میشود. پس ۱۲۶ در روز باقی میماند.
۵ ) طبیعتا” ۲ ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل ۳۰ روز می شود. پس ۹۶ روز باقی میماند.
۶ ) ۱ ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است.این خود ۱۵ روز است. پس ۸۱ روز باقی میماند.
۷ ) روزهای امتحان ۳۵ روز از سال را به خوداختصاص میدهند. پس ۴۶ روز باقی میماند.
۸ ) تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم ۳۰ روز در سال هستند. پس ۱۶ روز باقی میماند.
۹ ) در سال شما ۱۰ روز را به بازی می گذرانید. پس ۶ روز باقی میماند.
۱۰ ) در سال حداقل ۳ روز به بیماری طی میشود و ۳ روز دیگر باقی است.
۱۱ ) سینما رفتن و سایر امور شخصی هم ۲ روز را در بر میگیرند. پس ۱ روز باقی میماند.
۱۲ ) ۱روز باقی مانده همان روز تولد شماست. چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟

 

 

 

 

 

 

اعتراف میکنم یه بار که خونمون مهمون اومده بود(منم بچه بودم)رفتم آشپزخونه به مامانم گفتم میوه میخوام مامانم گفت: بذار مهمونا برن بعد بهت میدم
من به مهمونا گفتم: کی میرید تا مامانم بهم میوه بده؟!!
بعد مامانم گفت:صبر کن مهمونا برن نشونت میدم
دوباره رفتم گفتم:
تورو خدا نرید بعد از رفتن شما مامانم میخواد منو بزنه!!