برای دیدن به ادامه ی مطلب بروید . قلب


جون من بیا بزن تو رگ تعارف نکن .

چه حالی میده مجبور بشه یهو بزنه رو ترمز نیشخند

به اینترنت زیاد اعتماد نکنید

 

صندلی الکتریکی موشها

فکر کنم این بچه ی همسر قبلی خانومشه

یعنی تصادف هم فقط تصادف خارجی

نبرد اسب و پژو

من راننده ی این ماشین رو دیدم تا گردن آدمه گردن به بالا خر

یعنی اون آرامش بعد از تصادفت تو معده ام

یعنی این بچه دست از آزار قاب عکس هم بر نمیداره خنده

مردشور اون خلاقیتت رو ببره (حالا دستش بوی پا میده)

در حسرت دیدار تو آواره ترینم (شعر از بهمن رافعی)

 

 

 

همگی در پناه یزدان باشیدقلب