برای دیدن این تست که خودم طراحیش کردم به ادامه ی مطلب بروید .


تست هوش کاملا جدید .

اول) کدام گزینه را انتخاب میکنید ؟

الف) دوغ

ب) دوغ گاز دار

ج) دلستر

د) نوشابه

دوم) کدام گزینه را انتخاب میکنید؟

الف) کلم بروکلی

ب) زیتون

ج) سوسیس

د) کاهو

سوم) کدام گزینه را انتخاب میکنید ؟

الف) ماست

ب) شیر تازه

ج) پنیر

د) سبزی خوردن

چهارم) کدام گزینه را انتخاب میکنید ؟

الف) ماهی

ب)میگو

ج)کنسرو ماهی

د)کله پاچه

پنجم) کدام گزینه را انتخاب میکنید ؟

الف)مرغ

ب) چیبس

ج)گنجشک کباب شده

د) کالباس مرغ

البته یادتون نره بگید چرا  فکر میکنید جوابهاتون درسته .

موفق باشید