برای دیدن عکسها لطفا به ادامه ی مطلب برویدقلب


 

سیر آبی رنگ

ببینم کی میفهمه این یعنی چی ؟

شرح در تصویر

 

بی برو برگرد

لیمو زین

 

شرح در تصویر

 

 

 

شرح در تصویر

 شرح در تصویر

 

 

توضیح نقشه مربوط به کشور چین است

 

شرح در تصویر

شرح سر خود

 

شرح تو خود

 

شرح در درون

توضیح اون مام زیر بغله

 

شرح در داخل

 

شرح توش

 

شرح در در

این بوم نقاشیه

 

 

همه خوش باشید و با نشاط