برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب بروید قلب


شرح در توش

وجدانا عمل کنید ببینیم چی از آب در میاد

 

گربه ی صبا بعد از خوردن تمام کفتر های محلهقهقهه

معنی تصویری رمال

 

یعنی مردشور اون اندیشه های عکاس رو ببره

باهوش ها بیان جلو ببینم

تو خارج چون آفتابه ندارن پس آفتابه دزداشون دستمال دزدن

شهردار های بعضی از شهر ها چقدر به فکر آسایش مردمن

یعنی پی پی تو اون خلاقیتت .

اصلا مرگ بر گربه مگه نه ؟

میگم تو بخواب

اشتباه نکنید این آرش بیل گیره فامیل آرش کمانگیره

 

 

 

هر لحظه به کامتان شیرین باد قلب