برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب بروید

 

 


ای طراح ای طبیعت دوست ای درخت فامیل . ما با این طرحی که پیاده کردی دیگر درختان را قطع نمیکنیم و از آنها چوب کبریت نمیسازیم و به اشتباه خویش پی بردیم . های های های اینم صدای گریه هامون از شدت پشیمانی .

اینم یه سگ فنجونیه که کمی بیشتر قد کشیده بیچاره

 

اصلا باید دیه ی این ماشینو از پل بگیرن

نفرین به ساعتی که بی موقع زنگ بزند

قضیه منکراتی نیست . چشم ها را باید شست . جور دیگر باید دید

اگر از بالا به هرم نگاه کنید کدام گزینه را خواهید دید ؟

 

دم کن دانشجویی

خاک تو سرم شد طرف فهمید زن دارم

فکر کنم این اتوبوس سگهاست

الو - الو - مردتیکه خر چرا حرف نمیزنی ؟

 

خوش باشید و شاد قلب