برای دیدن به ادامه ی مطلب بروید 


گریه نکن ماهی (دلفین) ابله مثه یه مرد خورده شو 

اگه واقعا اینطوری بود چه با حال بود نه ؟

نفهمیدم باباهه هم خوابه یا نه ؟

نه تو برا چی خوشحالی ؟ بد بخت میدونی شما فقیرید و وقتی بزرگ شدی همیشه باید حسرت به دل باشی ؟ از کجا میدونم ؟ از اونجا که تو کاسه دارن حمومت میدن .

میگم هنر مند جان کاشکی یه جای بهتر هنرت میگرفت

بچه ها هر کس یه روز این درختها رو دید مدیونه اگه یه کم گازوئیل نریزه پاشون والا اینقدر از این چیزای لطیف بدم میاد آدم باید وحشی باشه و وقتی صحنه های پزشکی قانونی رو میبینه جیگرش حال بیاد

 

 

دیگه عجیجم و عجقم و چتلوی به کاغذ سیگار هم رسید ؟؟؟؟ عزرائیل ، عمو جون ، عمو عزی بیا منو ببر .

حرفی ندارم

 

وحشتناک ترین تابلوی دنیا

حالا کار به این عکس نداریم ولی چقدر حلزون باحاله نه ؟ خونسرد آروم ریلکس نفهم ، حیوون ، خر ، نه ؟