برای دیدن به ادامه مطلب بروید .


یه کم بلند تر داد بزن مگه نون نخوردی ؟

میگم دقت کنید ابروهاشم مثه سبیله 

وایسا دنیا این میخواد پیاده شه 

سگ بش ... شه به اون خلاقیتت

آقا کی به کیه ؟ دیوار عمله است ؟ عمله دیواره ؟ هردو همدیگه هستن ؟ هیچکدوم اون یکی نیست ؟ هردو یکی دیگن ؟

اولین لحظه ای که این عکس رو دیدم به خودم گفتم خاک برسرت داش دیوونه (حالا چراش بماند)

یعنی کم نمیاره این خروسه ها !!! دمش گرم

 

میگم تو بخور ما حواسمون نیست یعنی حالا

این بابا خودش تا حسنک کجایی خونده ولی سرش پرفسوره

چقدر آدم با حال سر پشتبوم جمع شده 

 

 

لبخند شما بزرگترین انتقامیست که از دنیا میگیرد پس واسه ی دنیا آزاری لبخند رو فراموش نکنید .