برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب بروید قلب


احتمالا شرکت پخش کتابهای ادبی بوده

میگم تو از موهات به جای قلاب استفاده کنی به نظرم موفق تری ها

 

 

وقتی من بچه بودم اگه یه همچین صحنه ای میدیدم میگفتم آخ جون غذا

هر کی اعصاب داره بشینه فکر کنه 

ببینید بچه پر رو ها از همون بچگی اینطورین کلا بچه پررو از آب در نمیان بچه پررو زاییده میشن

یعنی شک ندارم وضع کاسبی سگه بهتر بوده آقا ور دست خواستید منم هستم

پیر زنیکه ی خل 

طوری نیست با تف بچسبونش

 

اینم از مرغ ماهی خوار

 

 

عید همگی مبارک قلب