به احترام آبجی روشنک و غمش امروز آپ نمیکنم . لطفا به وبلاگش برید و بهش دلداری بدید . از همتون پیشاپیش ممنونم ناراحت  http://jaei-digar.blogfa.com/ به اسم دختر شاه پریان توی لینکام هستن .