برای دیدن این عکسها به ادامه مطلب تشریف ببرید . قلب


جدی گاهی وقتها همینطوری هم میشه . 

آقا بلیط پشت عینک چنده ؟

آقا حالا بی خیال خلاقیت کی میتونه این پیتزا رو یه جا بخوره ؟ (البته به جز آبجی صبا و آذر ، چون میدونم اونها میتونن دو تا شو با هم بانون اضافه و سه تا نوشابه خانواده بخورن)

حیف کاشکی کمی بیشتر توضیح میدادی گلوله ی نمک ، بامزه ، خلاق ، معدن طنز ، استاد بازاریابی ، کاسب، شیرین بیان ، مرزنگوش ، باهوش

میگم یه کم کمتر بخور تو بمیری کی میخواد زیر تابوتت رو بگیره ؟(قابل توجه سیم سیم )

میگم تو نمیخوای یه جراحی بینی انجام بدی ؟

از خودت و خلاقیتت و گربه ات متنفرم 

بدون شرح

شکم جان ساکت شو شب یلدا اگه کیلویی 30000000 نشده بود بهت میدم

یعنی من فقط کشته مرده ی اون آرامش بابا هه شدم 

 

خداوند پناه همه ی شما باشد .