برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


ای قربون اون لبخند زیبات یه نفر پیداشه قبول کنه بره

آفرین به اون استفاده ی بهینه ات .

خرگوشه آدم برفی

گرگم به هوا شنیدید ؟ این خرسم به هواشه

به این حالت میگن تراوش استعداد و قبول کتک بعد از فوران (تو روانشناسی مبحث سنگینیه)

خونه ی  پنیر کدوم وره ؟

ریختا رو نگا

قلدر محل دوربین ها

بدون شرح

چقدر معلمها زحمت کش هستند

 

خانم پروانه متشکرم