برای مشاهده لطفا به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .قلب


کروات طرح بدن نیشخند

یعنی برای وصول طلب ببین چکار کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

این سگه یا اورست ؟؟؟

یعنی هر کس این عروسک رو ببینه و براش ذوق کنه چون هنوز بچه است شوهر بی شوهر قهقهه

این مشترکا تقدیم به آبجی آذر و آبجی صبا ، هر کس زورش بیشتر بود برش داره .

این ماشین با این اسمش حق من بوده

بیچاره ها هردو باهم خسته شدن گرفتن خوابیدن

یعنی عکاس اینو باید صد تا جایزه بهش بدن ولی بعد کلی بزننش که پررو نشه

چند سال پس از دوران شیرین نامزدی

 

شرح سر خود

 

شاد شاد شاد باشید