حتما برید و خاطره های این آبجی سوگند )روزگار من و ما
)رو بخونید من که به اولیش کلی خندیدم

http://098765098765.blogfa.com/

اینم آدرسش