برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .


وضعیت هوشیاری ما

حرفهای در گوشی 

دستک دستک که میگن اینه

بیا برو گمشو برو خونتون پسره ی آدامس

بعضی ها هم اینطوری باربی تشریف دارن (قابل توجه سیم سیم)

وقتی مرگ نفخ میکند 

خرگوشها که پول ندارن پس حتما اینها رو از یه جا دزدیده (خرگوش دزد)

عزیزم بیا بیرون طوفان تموم شد

قابل توجه دانشجویان در خوابگاه (مخصوصا مهندسان برق)

ای روزگار ... 

خطر فرود یک چتر باز گاو (نفهم)

اینم که شرح در خوده

فکر کنم خانم مادر شوهرش مرده

عجب گل زنیه این شماره ی 10

 

 

خوش باشیدقلب