خوب اینم چند تا عکس (برید ببینید بعد بگید میترا بده)

میخوام امروز چند تا عکس از فرم ریش و سبیل داش دیوونه براتون بذارم البته اگه دوباره برام پر رویی کرد دیگه عکسشو سیاه نمیکنم . در ضمن همه ی این عکسها مال چند سال پیشه الان آدم شده .


وقتی داش دیوونه از سیبیل تشکیل شده بود

وقتی داش دیوونه نصفه ریش بود 

وقتی داش دیوونه ریشو بود

وقتی داش دیوونه سیبیل قشنگ بود

فتوشاپیدن داش دیوونه از صورت خودش (خداییش وقتی عصبانی بشه یه همچین ریختی هم داره)

و در آخر عکس عشق من ارشک قلبقلبقلبقلبقلب

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

خداییش خیلی نازه . من عاشقشم .قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

حالا بگید میترا بده ، فقط واسم دعا کنید زنده بمونم .