دوستای خوبم برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید

قلب


احساسی که میترا موقع آپ کردن نسبت به من داشت(خدایشش قیافه ی چندش هم کپیشه)

و اما کاری من باهاش کردمنیشخند

حاجیه نی نی

فکر کنم بدون زر بهتر باشه

میگم جات خوبه ؟ گرمه ؟ نرمه ؟ خوب خدا رو شکر

حالا کار نداریم کفشه چه شکلیه !!! پای کی این شکلی بوده مسئله ی اصلیست

شرح در خود

رفتگرهای مدرن

زرافه ی عاشق شایدم ماچ رافه

درخته درست به هدف نزده

آقا بیا خونه ی ما مشکلت حله

تخم مرغ مسموم که میگن اینه

خروس بروسلی اینا

شاد و سر افزار باشید قلب