برای دیدن به ادامه ی مطلب بروید قلب


سگ مودب با کلاس با شعور با اخلاق با جنبه با اعتماد به نفس با نظافت با بلد بودن

کیف دستی هار

حالا کار به کارتون نداریم ولی به نظر من پولداره قشنگ تر مرده 

خوشم میاد جنگ کنید همو بزنید ... شیطان

ایشون هم خرمگس معرکه هستند

یعنی سیستم صوتی بقیه باید بره بوق بزنه

میگم گوسفنده پشم آلو ئه یا پشم گوسفند آلوئه ؟

بزرگترین پاستیل دنیا همشو زود بخورید تا صبا نیومده 

نه خداییش ببینید چقدر قیافشون خنگه !!! 

هوی سگ پدر لختم ها !!!!!!!

اوج یک جمله ی خواهشی

شاد باشید و  شادکام و بخت رام و بزرگ نام و خوراک از گوشت دام و دارای اختیار تام و به قدرت سام و دعوت به شام و سپید فام و در شکم بی صدای قام قام و ایام به کام  و  گام به گام با کفش گام و خوش کلام و در کنار مام و پرداخت شده وام و دارای سهام و برید سفر دور دنیا و منم بیام و ... آم های دیگر. قلب