برای آموزش دیدن به ادامه ی  مطلب بروید


 زن خود را روانی کنیم؟ا
 
توجّه: این دستور‌العمل را در صورتی که مایل به خلاص شدن از دست زنتان هستید، به کار ببرید. در غیر این صورت تا آخر عمر حسرت زندگی خوش بر دلتان خواهد ماند.
 
1_وقتی بعد از یک روز شلوغ براتون غذا درست کرد و با تمام خستگی کنارتون نشست بهش بگید:ممنون عزیزم ، خوب شده ، ولی کاش قبل از درست کردنش به مامانم زنگ میزدی و طرز تهیه این غذا رو ازش می‌پرسیدی ... 

2_وقتی در جمع فامیل خودتون هستید، شکم بزرگ پدرزنتون رو سوژه خنده همه قرار بدهید. 

3_از صبح کفش پا کنید و تا شب هم از پاتون در نیارید تا جورابتون بوی گربه مرده بگیرد و شب جوراباتون رو نشورید و بعد با همان جورابها برید توی رختخواب. 

4-پس از چند سال زندگی به صورتش نگاه کنید و با حالتی متأثر بگید: آه عزیزم، چقدر پیر شدی... 

5-وقتی تو خونه تخمه می‌خورید پوست‌های تخمه را هر جایبریزید غیر از بشقاب جلوی دستتون. 

6-همیشه آب در یخچال را با بطری سر بکشید. 

7-وقتی زنتون حواسش کاملاً به شماست وانمود کنید زنتون رو ندیدید و یواشکی به بچه‌هاتون بگید: دوست دارید براتون یک مامان خوشگل بیارم!!ا 

8_وقتی با تلفن صحبت می‌کنید به محض ورود همسرتون با دستپاچگی بگید:باشه، من بعداً بهت زنگ میزنم ... و سریع گوشی رو قطع کنید... 

9_همیشه از گیرایی چشم‌های دختر خاله ترشیده‌تون تعریف کنید... 

10_خاطرات شیرین دوران مجردی خودتون رو با دوست دخترهای داشته و نداشته براش تعریف کنید.. 

11-وقتی با اون تو رستوران هستید با صدای بلند باد گلو (آروغ) بزنید... 

12-او را با اسمهای مختلف مثل: سمیرا ،مریم ، پریسا، آتنا، شیوا... صدا کنید و بعد بگید ببخشید عزیزم این روزها حواسم زیاد جمع نیست ... 

13_سعی کنید یک چادر مسافرتی خوب یا ماشین راحت بخرید که شبهایی که قرار است بیرون از خونه بخوابید، زیاد سختی نکشید..