برای دیدن به ادامه ی مطلب بروید . قلب


 

اول از همه این گردنبند رو تقدیم میکنم به اونی که خودش میدونه شیطان

مثه آقا محمد خان قاجار از کله منار ساخته لبخند

عاقبت با حیله ی سوداگران           عشق هم کالای هر بازار شد

عکسی از مراسم سنتی حنا بندان

بابا قوری که میگن اینه

آقا اینا چیه ؟ خیار چنبره ؟ کدو چنبره ؟ خیار حلواییه ؟ خر گیاهیه ؟ گیاه خریه ؟

اینم که توضیحش توشه

ملوان زبل در آستانه ی 87 سالگی

صبا یه کم غش و ضعف برو 

یعنی صاحب این سگو باید گرفت درسته کردش تو خم رنگ رزی

ما هم چاکریم اونم در بس تا فسا

شاد و با معده  ای بی باد باشیدخنده