برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب بروید قلب


یک خرچنگ معتاد

یعنی گربه ی بی غیرت که میگن یعنی این

تصویر خود گویاست

مجنون در قرن بیست و یکم

نه واقعا ؟

وای دست قشنگ وای هنرمندپیشه

شیطانخوشم اومد اونم کلی نیشخند

میگم این ماشینه یا سوسیسه یا سگ حنا دختری در مزرعه

یعنی خالی بستن از بدو تولد توی خون پسرهاست اینم مدرک

در این چهره میتوان خنگیت ، بدشانسییت ، ابلهیت ، و کودنیت را یکجا دید .

فکر کنم فیگور جدید جلب توجهه 

شاد روزی را برایتان آرزومندم