برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید 

تازه وارد بازم ازت ممنونم آبجی


کفش مدل سم خری

کاناپه ی مخصوص پذیرایی از مادر زن

یعنی این ادبیات دخانیش منو کشته

خدا بیامرزدت پسر

یعنی مردشورببردت دختر با این حیوان خانگیت

چند تا میترا ببخشید جغد در عکس دیده میشه ؟

هنر نمایی یه آدم بیکار با گردو مردتیکه برو عوض این کارا یه کم آروق بلبلی زدن یاد بگیر فردا تو جامعه روت حساب کنن

یعنی دستم به این گربهه میرسید کلاهشو میکردم تو حلقش

ئه پس آدمها اینکار رو از میمون ها یاد گرفتن

زبونم مو در آورد یعنی این . (البته بنده منظوری ندارم ها فوق فوقش منظورم با اسیه)

امید من بر آنست که روزتان خوش و خوشتان روز و شبتان روز و روزتان هم همان روز و کلا در کل باشید