برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب تشریف ببرید 


شما که زن نگرفته اینجوری هستید پس ... ناراحت

میدونم رفیق دل مرد بی دود میسوزه (یعنی خودم کف کردم از این ترکیب)

فیل باید سنگین باشه متین باشه ابهت داشته باشه فیل تیکه (مردتیکه) جلف این چه حرکتیه ؟

من سالها بود منتظر تکمیل نهایی مستراح اروپایی (توالت فرنگی) بودم تا یکیشو بخرم که انگار تکمیلش کردن 

یعنی کلا باید رنگ پوستش مادرزاد آبی باشه ؟؟؟ قضیه رو درست روشن کنید .

ببینید وقتی بهش گفتن تو خجالت نمیکشی انتر ؟ چه خجالتی کشیده !!!

در این تست شش جوابی کدام گزینه صحیح است ؟

یک - راننده یک خانم است

دو- راننده یک زن است

سه - راننده یک بانوست

چهار - گزینه ی یک و دو 

پنج- گزینه ی سه و چهار

شش- تمام موارد

ببینید شیر ماهی کودن چه ذوقی کرده واسه ی اون شکم کارد خوردش

اینم از دمپایی های پیشرفته ی خوابگاه دانشجویی

یعنی فکرشو بکن یکی رو گردنش رو ببری پرشو بکنی از پوست درش بیاری دوهزار درجه داغش کنی بازم بهت بخنده دیگه زور داره

فرض کن یه قلک مثه این داشته باشی صبح به صبح که از خواب بیدار میشی همینجوری بیاد جلوت وایسه و بگه : پوووووول

خداییش فتوکپی بچگی های میتراست وقتی به خوراکی نگاه میکرد .

دیگه اینم خیلی دنیا بهش زور گفته اینجوری دقشو خالی کرده

کلا ، همگی ، تماما ، یک به یکتون ، جمیعا ، نفر به نفر تون ، دسته جمعی ، تک تکتون ، فرد فردتون ، اجماعا ، همه تون شاد باشید . 

قلب