برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب تشریف ببرید 


حاجیه خانم نی نی الدوله قلب

به بعضی ها هم باید اینطوری ابراز عشق کرد

دانشچو که گرسنه بشه همینطوری صدای قلیدن خلاقیت به گوش میرسه

بابا این پیرها هم دلشون به چی خوشه ها ؟؟؟ قبر گرون هم بشه که تو پولشو نمیدی .

توپ فوتبال ماهی (مخصوص جام جهانی اقیانوسیه)

مخصوص استفاده در مستراحهای بین راهی

در انتظار اون شاهزادهه که اسب سفید داره .

یعنی اینطوری چقدر طرف میسوزه نه ؟

میگم کدام گزینه :

یک - ماشین لب جوب نشسته و گذر عمر میبینه

دو - ماشین جیش داشته رفته اونجا

سه- میخواسته یه لاستیکی به آب بزنه

چهار - لب جوی نشسته که حس شعر گفتن بهش دست بده

ببینید خانومها قول داده بچه.

الهی همه فلکه بشید و هر کس رو که دوست دارید بشه وانت (از این آبیها) و هی دورتون بگرده .