برای خواندن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید


ساعت 3 ظهر برای انجام هر کاری , یا زیادی دیر است یا زیادی زود !!!

 

 

 

 

می دونید چرا پسرا از دخترا بدشون میاد؟!
.

.

.

.
..
.
.
..

.

چون چشم دیدن بهتر از خودشونو ندارن.

 

 

 

 

دختره نوشته، مردی که واسه عشقش نجنگه رو باید درش رو گِل گرفت.
.
.

.

.
بعد من هرچی دقت کردم نفهمیدم درِ مرد کجاشه دقیقا

 

 

 

گفت:
بی من چه میکشی؟
گفتم: نفـــــــــس راحت

 

 

 

 

 

 

 

یکی به پسرش می گه می خواهم برات زن بگیرم.
پسر میگه: نه .نمیخوام!
میگه : دختر بیل گیتسه ! نمی خوای ؟
پسر لبخند میزنه و میگه : باشه!

بعد میره پیش بیل گیتس و می گه :دخترتو عروس نمیکنی؟
میگه: نه!
میگه : پسر من معاون رییس جمهوره ها !
بیل گیتس لبخند می زنه و میگه :باشه!

بعد میره پیش رییس جمهور میگه : معاون نمی خوای !
میگه: نه !
میگه : اگه داماد بیل گیتس باشه چطور ؟!
رییس جمهور لبخند می زنه و میگه :باشه

 

 

 

 

ایـن دنــیـــا ارزش نــــداره,خــودتــو اذیــت نـکـن!!! |:
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
آروم بـاش و بـقـیــه رو اذیـــت کــــــن!!! :||

 

 

 

 

 

باید به بعضیا بگی : این شماره ی پینوکیوست زنگ بزن ببین چطوری آدم شده ، شاید تو هم آدم بشی

 

 

 

 

 

 

پشت چیپس مزمز نوشته :
مزمز انتخاب کسانی بوده که از فرهنگ غذای بالایی برخوردارند !
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
یارودیگه روش نشده بنویسه هرکی مزمز نخوره خـره ..!