برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید . 


آیا میدانستید ؟ معلومه که نه !!! خوب پس بدانید

یعنی اون مرض هنرمندانت به ما هم سرایت کنه که جون میده واسه مردم آزاری

ببخشید چمن زن کوتاه میکنه کویر لوت نمیسازه ها .

کی اینو قبول داره ؟

خوب حالا نی نی باش ولی خنده ی الکیت به چه معناست ؟

باز هم دستان توانمند دانشجوی ایرانی حماسه آفرید

دستور پخت بچه ژاپنی چاق

بعد از همبرگر ذغالی تخم مرغ بیلی هم به بازار آمد

شرح در تو خودش

ما مردها کلا یه چیز دیگه ایم میگید نه اینم مدرک

شاد سرخود باشید