برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید . قلب

 

آبجی تازه وارد ممنونم اونم خیلی قلب


یعنی الان ننه ی ما بود، کمی با شلنگ گاز از دیدگاه روانشناسی کودک باهامون تبادل فکری انجام میداد . حالا ننه ی این کلی ذوق کرده رفته عکسشو گرفته .

 

فکر کنم منتظره بعد از گرفتن عکس جایزیشو بدن .

پ ن پ 

یعنی شباهت فیگورتون تو زند زبرین استخون ساعدم .

په نه په

وای چه حالی میده این گربه ی صبا باشه بعد با کفگیر محکم بزنی تو صورتش (آره آقا دل درد دارم )

بابا نوعی از بانک است که در سواحل خانه ها میروید و از پسمانده های غذای توی یخچال  تغذیه میکند و همواره موجودی بی عرضه محسوب میشود .

اگه گفتی کجاست ؟ نگو چی ؟ خو یارو رو میگم

مجردا نمیدونن ولی متاهلا میفهمین این یعنی مصیبت

کی اینو قبول داره ؟

شادمانی همان شاد است با مانی حالا شادش هیچ ولی مانی یعنی چی ؟ اسم است اسم یه نقاش که در زمان ساسانی ادعای پیامبری کرد .خوب ولی این معنی بخصوصی نمیدهد . گفتم شاید مانی به صورت رمزی نوشته شده . خوب از جابجا کردن حروف چند چیز دیگر بدست آمد مانی - نامی - نیما - امین و ... ودر آخر ان ... م . احتمالا باید همین باشد . یعنی وقتی بچه بودیم و در خود می ر ... دیم و از این بر زمین گذاشتن بار بر دل شاد میشدیم . شادمان باشید . قلب