برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب بروید قلب


مهندس مسئول ساخت این جاده دارای بیماری نادر تونلیسم بوده است

بیا پایین مردتیکه ازاون قد دراز ت خجالت بکش

یعنی اون دمبلت تو حلقم

دلستر فقط بهنوش کباب فقط کباب بختیاری

 صاحب کفش میگم خودتو کجا بستی که ندزدنت؟

شرح تو خودش

حالا کار نداریم معنیش چیه ولی کاریکاتوریسته عجب مخی بوده چه حالی میده اینکارو با گربه ی صبا بکنی شیطانشیطانشیطان

اگر شما یک خانم دم بخت باشید و این دو نو گل شاخ شمشاد خدمت برسند برای غلامی به راستی کدامیک ؟ (تیکه آخرش تو حس شکسپیر بودم)

خو حالا یه کم مراسم فسفر سوزی

یعنی کسی واسه این عکس آخریه بگه آ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی خودش میدونه

یه سوال از بچگی مخم رو شدید درگیر کرده ببینید شما جوابشو میدونید .

میگم مگه ما آدمها با دماغ خوراکی از رو زمین بر میداریم میخوریم ؟

یا اصلا آیا دماغ در فعل بلع نقشی داره ؟

اصلا دماغ به غذا میماله ؟

یا مگه آدمها تو دماغشون نمک میکنن ؟

پس چرا مف شوره ؟

کسی که بتونه به این سوال داش دیوونه یه جواب منطقی بده بهش یه فرمول میدم که مفش شیرین بشه .

قلب