برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


طریقه ی صحیح خط چشم کشیدن برای لپتاپ

پسرای وبلاگ بگن اگه یه بچه ای این شکلی میومد مدرسه چه معامله ای باهاش میکردین ؟ (من که شخصا ترور شخصیتش میکردم)

گربه ی صبا در حال لوس بازی خدا نباید این دم دستم میبود تا با دمپایی کرکشو میکندم

کاشکی میشد یکی از بچه ها بشینه به خوراکی فکر کنه ما هم میتونستیم یه دلی از عزا در بیاریم

به گربه که رو بدی اینطوری میشه .

آیا میدانستید در خانه ی دانشجویی پسرانه ظرفها فقط قبل از پخت و پز شسته میشوند؟

ساک + سیوفون

دلم سوخت واسه ی همه ی مردا

جواب فقط با دلیل باشه (به هیچ وجه هم خودم جوابشو نمیدم)

اینم یه حقیقت تلخ در زندگی بنده

اینم یکی از بچه هاست که حالا اسمشو نمیارم (چیزی نگین تو حسه)

دستو از تو دماغت درار ابله

آنکه جسم مرا در روح خود میفشارد همانست که اندیشه ام را در مرداب ذهنش بسان کرکسی به منقار میکشد . چقدر میگویی رقص هوس انگیز دود قلیانم را بنگر من در آن لحظات نمیتوانستم چشم از تو بردارم ، من مشغول تو بودم و تو مشغول دوسیب . گفتی که گفتم اما نگفتی ، گفتی که رفتم اما هنوز چون ابری از غبار در برابر چشمانم نشسته ای ، گفتی بفهم اما ندانستی من اگر میفهمیدم به من داش دیوونه نمیگفتند . 

زیاد خودتونو درگیر فهمیدنش نکنید چون در اصل این اراجیف یه جور شکم روش مغزی من بود که تو وب ریخت . یه کم او آر اس مغزی خوردم الان بهترم . قهقهه

خوشی با تمام ذرات وجودتان قرین باد . قلب