برای خواندن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


 

همین چند دقیقه پیش یه ساندویچ کالباس درست کردم رفتم تو تراس داشتم با دوستم حرف میزدم گفت چی‌ می‌خوری گفتم ساندویچ ولی‌ حیف نوشابه نیست یه چند دقیقه بد دیدم یه نوشابه بسته به طناب داره میاد جلوم از تراس طبقه بالا پسر همسایمون تو تراس بود شنیده بود صدامو بد از بالا میگه بگیر نوشابرو منم هی‌ اصرار که نمی‌خوام مرسی‌ شوخی‌ کردم با دوستم هی‌ گفت نه بگیر آخر گفتم خو لاعقل بیار پایین دره خونه میگه نه نه نمی‌خوام چهرمو ببینی ریا بشه :)))
همچین پسر همسایه‌های با مرامی‌ داریم :)))

 

 

 

دﺧﺘﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ﭘﺴﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﯾـﻮﻭﻧﻪ ﺷﺪﯼ؟ﭘﺴﺮ: ﺩﯾـﻮﻭﻧﻪ ﺷﺪﯼ؟ﺩﺧﺘﺮ: ﭼـﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ﭘﺴﺮ: ﭼـﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ﺩﺧﺘﺮ: دلم میخواد باهات ازدواج کنم ﭘﺴﺮ: ﺳـﺎﻋﺖ چهار ﻭ سی ﻭ هشت دقیقه!!!! 

 

 

 

از بیکاری دارم موزاییک های کف اتاق رو میشمارم . مشگل اینجاست که کف اتاق موکته...

 

 

 

 

به سلامتی مادر که وقتی بی اعصاب بازی در میاری میگه اشکال نداره و سکوت میکنه!!
به سلامتی پدر که وقتی بی اعصاب بازی در میاری با لگد میاد تو شکمت ! که بفهمی از تو بی اعصابتر هم هست ..!!! :)))

 

 

 

 

ه روز رفته بودم مجله بخرم جلوی روزنامه فروشی ایستادم و مجله ها و روزنامه هارو نگاه میکردم یه آقایی هم جفتم بود چند تا روزنامه انتخاب کرد وپولشو داد به فروشنده منم همچنان چیزی انتخاب نکرده بودم که دیدم فروشنده یه مقدار پول خورد تویه دستشه و میگه خدمت شما،منم فوری پول گرفتم گفتم مرسی بعدم گذاشتم تویه کیفم.بعد دیدم فروشنده و اون آقاهه همینجور بهم زل زدن تازه فهمیدم چه سوتی دادم بس که ضایع شدم الکی نگاهشون میکردم میخندیدم،تا اینکه فروشنده بهم گفت خانم اون پول باقیمونده پوله این آقاست،شما که هنوز چیزی نخریدی:-)

 

 

 

 

 

 

عاقا یادتونه گفتم مامانم یه گل خریده خععععععععععلی دوسش داره؟؟؟
تازگیا براش اسم انتخاب کرده که هیچی،میگه هروقت رفتی بیرون برای خواهرت یکم داروی تقویتی بخر بدم بهش بخوره جون بگیره زود قد بکشه....
یعنی اگه اینجوری به من اهمیت میداد الان مدرک مهندسی از دانشگاه امیر کبیر داشتم اونم با معدل 20
تازه 3،4تا هم اختراع به ثبت رسونده بودم....

 

 

 

 

 

رفتم خونه دیدم داداشم جزوه های دانشگاهش جلوشه داره نوچ نوچ میکنه رفتم جلو میگم چته؟
برگشته میگه قادر یادته پنجم دبستان که با معدل 20 قبول شدم
من :|
خوب آره چه ربطی داره؟!!
داداشم: اشتباه کردم ...

باید تو همون موقع که تو اوج بودم ازدنیای درس خدافظی میکردم
من :|
همون موقع :|

 

 

 

 

دارم به خواهرزاده ام دیکته می گم... رسیده آخر خط، می گه برم سر خط؟ پ ن پ بقیشو رو فرش بنویس!

 

 

 

 

 

با یکی از دوستام پای تلفن حرفم شد و کلی عصبانی شدم اساسیاااا... خلاصه قرار شد برم پیشش ببینمش...
شال و کلاه کردم و رفتم بیرون... صندلی جلو تاکسی سوار شدم... راننده هم ازون هیکلی های سیبیل کلفت!!! تو فکرم داشتم با خودم دوره میکردم چجوری با دوستم محکم حرف بزنم و مثلا خودمو حسابی عصبی نشون بدم...! همینجور که داشتم فحش ها رو دوره میکردم با خودم یهو دیدم دارم از محل قرارم با دوستم رد میشم نمیدونم چی شد یهو برگشتم به یارو گفتم گمشو نگه دار میخوام پیاده شم! :|

 

 

 

 

داشتم با یه دختره چت میکردم و میخاستم به نحوی دلشو بسوزونم ....خلاصه پیام ها بدانجا کشید که من دیگه حوصلم سررفت و این پیامو براش فرستادم:
برووووووو بروو بذار هوای دوستی افتابی شه...تو فقط ابری بودی که بر لحظه های زیبای من ریدی......آغا ما سندو زدیم جوابیه ای بدین مظمون بدستمون رسید که:khak bar sare bishooret konan....man ahmagho bego ke ba to 1sa@ chat kardam
و من تازه فهمیدم بجای باریدی نوشتم ریدی!!!! هیچی دیگه پس ازاینکه دلو روده رو از روزمین جم کردیم بیخیال طرف شده اومدیم یه سری به شما بزنیم یکم بهم بخندیم :)