خانم پروانه آبجی یلدا و آبجی تازه وارد ممنونم

برای خواندن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .


روشهای تفکیک دکتر از مهندس؟

تو خیابون بلند صدا بزن مهندس

اونایی که برگشتن نگات کردن مهندس و بقیه بدون شک دکتر میباشن !

 

 

 

 

بزرگترین درجه ای که تا امروز بهش رسیدم وقتی بود که دبستان می رفتم و مامور آبخوری شدم.

 

 

 

پسرخالم کلاس دوم تو امتحانشون یه سوال داشتن که گفته بود: آیا می دانید رود هیرمند به کدام دریا می ریزد؟ اینم نوشته بود: بله می دانم!

معلم خوشش اومده بود نمره کامل داده بود.

 

 

 

 

 

عطسه گرامی، یا بیا یا برو!

هیچ خبرداری که وقتی اون وسط گیر میکنی، قیافه آدم عین منگول ها میشه…؟؟

 

 

 

درسته مامور مخصوص حاکم بزرگ نیستم

ولی یخورده احترامم چیز بدی نیست !

 

 

 

ینی واقعاً تو روحِ اون معلمی

که موقعِ روخونی میدید من دارم با بغل دستیم حرف میزنم،

یهو میگفت اِدامش رو تو بخون…

 

 

 

 

 

 

 

ما یه دایی داریم اسمش شهرامه از من دوسال کوچکتره.حدود 12سال قبل من خونه مادر بزرگم بودم.شب پیش شهرام خوابیدم.قبل خواب گفتم شهرام شب بیا بشاشیم سر جامون.حرفی نزد فقط نگاه کرد منو.خوابیدیم.صب ح با صدای داد و بیداد از خواب پریدم دیدم تشک رو هوا به سمت حیاط پشتش پتو رو هوا به سمت حیاط بعدش شهرام رو هوا به سمت حیاط.مادر بزرگم بهش میگفت احمق ...... چرا شاشیدی؟اونم با بغض گفت این مسعود ابله گفت شب بیا بشاشیم.داییه دارم واقعا؟؟؟

 

 

 

 

پسره میره خاستگاری بابای دختره میگه مهریه دخترم صد بشکه بنزینه بابای پسره میگه پسرم پاشو بریم یه دختر گازسوز پیدا کنیم

 

 

 

 

 

مامان بابام دعواشون شده بود ۳ روز بود قهر بودن…
بابام قبل از اینکه بیاد خونه زنگ زد بهم گفت بیا پارک سر خیابون کارت دارم!!!!
من :|

رفتم گفتم جانم؟
برگشته میگه ببین عزیزم ۳ شب هست که شام درست حسابی نخوردیم داریم هر شب نون و ماست میخوریم ، ۳ شبه رو کاناپه دارم میخوابم کمرم تا نمیشه پدرم درومده!!!
من :-؟
گفتم خوب چیکار کنم؟ دعوا نکنین خوب …
برگشته میگه ببین عزیزم باید یه فداکاری این وسط اتفاق بیوفته!!!
من :O
گفتم بابا حرفات بـــــــــــــــو داره یعنی چی؟!!!
برگشته میگه مامانت از قهرمان بازی خیلی خوشش میاد، تو باید الان که رفتیم خونه با مامانت الکی جر و بحث کنی بعد من بلند شم بزنم تو گوشت بگم ببند دهننتو نباید به مامنت از گل نازکتر بگی …
من :|

 

 

 

 

عشق با جمله : “تو با بقیه فرق داری ” شروع میشه
و به جمله ” تو هم مثل بقیه ای” ختم میشه !