برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


فکر کنم عکاس بهش گفته حالا یه فیگور پدر سوخته برو

این دیگه خیلی سادست هی پیغام  نذارین فسفر کیلویی یه ملیونه ها

یعنی ببینید توی جمع یه آدم خودشیرین نیست ملت نشستن دارن حال صحنه رو میبرن

چند تا اسب این تو هست ؟

یعنی اون در و اون ده و اون آیفن تصویری یه جا تو خر خره ام

این حتما کار یه مهندسه مگه نه یلدا ؟

به این میگن معلم با حال

با آرزوی شنایی خوش برای همه

نیمکت کلاس پسرا . دخترا هر روز نیمکتشونو با اسکاچ و آب میشورن

آه خدایا چرا ترکم کرد .

کلا هر چیزی که دو تا چرخ داره تو لوز المعده ام

توصیه ی امنیتی

اگر کسی کیفتان را قاپید در جهت عکس او بدوید و داد بزنید مردم دراز بکشید تو کیفم بمبه الان میترکه . مطمئن باشید کیفتان را پس خواهید گرفت ولی مردم حتما کمی باهاتون بد رفتاری خواهند کرد .

قلب