برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .قلب


باز هم شباهت استایل

دیگه نبینم واسه ی بابا آنتن بازی در بیاری ها

اینم یه عکس از برق گرفتگی دسته جمعی

فکر کنم این عکس از یه مدرسه تو افغانستان در زمان حکومت طالبان گرفته شده .

کچلا جمع شوید تا برویم پیش خدا

یا به ما مو بدهد یا بزند گردن ما

به این هم میگن ابتکار

من اینطوری ورزش صبحگاهی میکنم شما چطور

عروس چقدر قشنگه

ایشالا مبارکش باد

دوماد چقدر مشنگه

ایشالا مبارکش باد

اینم از کاربرد لپ ، اگه اینها لپ نداشتن چطوری گیر میکردن تو اینها

همیشه فکر میکنم آبجی سوگند و آبجی سپیده بچگی هاشون اینطوری بودن .

میگم شما مشغول باشید ما مزاحم نمیشیم .

اگر میخواهید ببینید عشقتان واقعیست یا نه صبح بالای سر معشوق بروید و بیدارش کنید سپس دماغتان را کنار دهنش ببرید و از او بخواهید بگوید ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح و با تمام نیرو بو بکشید  اگر باز دوستش داشتید شما یک عاشق هستید .

(دکتر خوزه درجه ی عشق تعیین کن )

قلب