دوستای خوبم ما پنج شنبه مراسم چهلم داریم و کلا سرم خیلی شلوغه و متاسفانه تا شنبه صبح نمیتونم در خدمتتون باشم . اگه عمری بود از شنبه بازم در خدمتم . فقط یادتون نره برام از خاطرات طنزتون بنویسین تا توی به قلم شما منتشرش کنم . ببینم کی بیشترین رای رو از بچه ها میگیره قلب                                                                             البته واسه امروز آپ کردم و همه ی جکهامو یه جا گذاشتم که تا بر میگردم از مزه نیفتن . قلب