برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب تشریف ببرید.


اول از همه دمت گرم داش امیرم که منو تحویل گرفتیقلبماچ

فکر کنم اینم کوزت ورژن جدیده

احتمالا کف دست نیمه ی گمشده ی آبجی یلداست (خو دختر برو بخون)

خوب خدا رو شکر خیالم راحت شد

ببینید انسانیت بچه رو !!!اما یکی نیست بهش بگه خو گوساله برو دست خطت رو درست کن .

ای درد و بلای سیبیلت بخوره تو سر این پسر زیر ابرویی ها

به عنوان یک مذکر اعتراف میکنم عین واقعیت است

اطلاع رسانی کنید موز چینی باعث زگیل حلق میشود

آفرین عقلتو کار ندارم مرده ی این تلاش کردنتم

وقتی یک آقا راننده است و وقتی یک خانم راننده است .

چه میوه ای این تو هستش ؟

پاس داشتن همانست که پاسش میدارند پس بیایید کلا پاس بداریم تا هرگز ناسپاس نبوده باشیم. بابا پاس پاس بده خو ...قلب