آیا فکر میکنید یلدا یک سنت بر اساس طولانی ترین شب سال است ؟

آیا گمان میکنید چون این شب چند ثانیه از شب قبل و بعد خود طولانی تر است آنرا جشن میگیریم ؟

آیا باور دارید این تنها نام یک شب است ؟

به سختی در اشتباه هستید

برای بیشتر دانستن به ادامه ی مطلب بروید .آقا یلدا اسم دختره نه موقع خاصی از روز یا سال مثلا چرا اسم سه شنبه شب هفته ی دیگه میرزا قشنگ الدوله نیست ؟ یا چرا پری شب اسمش ماریا نبود ؟ سوال . خوب بذارید من بهتون بگم چرا اسم این شب یلداست .

قرنها پیش در چنین شبی دختری به دنیا آمد که نامش را یلدا نهادند او نیز در کلیات مانند هر دختری دیگر بود . اما در جزیئات دو تفاوت عمده داشت و آن هم این بود که خیلی دراز بود  و در بدو تولد به گمانم شیرین یه سه متری بود . اگر خوب دقت کنید هنوز هم نود درصد دخترانی که نام یلدا را بر خود دارند دراز هستند . یک تفاوت دیگرش هم آن بود که این دختر کمی شیرین میزد . (کم عقل بود) پس خانواده ی این دختر آن شب را یلدا و دیگر مردمان شب چله اش خواندند (خل و چل که شنیدید چله یعنی دیوونه و آن (ه) آخر هم به دلیل مونث بودن است مثلا سعید و سعیده یا وحید و وحیده یا ...) در این شب چون دختر خیلی گنده بود مادرش باید هی چیز میخورد (مثلا انارـ آجیل و حلویات و ...) تا شیرش زیاد شود و بتواند او را سیر کند و پدرش هم از غصه ی اینکه دخترش چل است خود نیز چل شد و در این سرما نشست و هندوانه خورد . 

خوب چون امسال وضع مالیم خوب نیست از این زاویه نگاهش کردم اگه سالی دیگه وضعم خوب شد هی میگم این سنت باستانی است آنزمان که این و آن دختر دوست نداشتند و غیره ما دختر دوست داشتیم و از این حرفها . اگه شما هم پول خرید هندونه کیلویی 2000 تومن رو ندارید برید همینو واسه بچه هاتون سر هم کنید تا سال بعد خدا کریمه قلب