برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


بدون شرح

ببینید ما دو جور محسن گانه داریم

خدا هیچ بدبختی رو به بدبختی بابا نکنه

چندتاشون تو عکس هست ؟

به نظرتون بچهه اگه الان میتونست حرف بزنه چی میگفت ؟

شیرخشک که میگن یعنی این

شوهر یلدا در اثر سانحه ی سقوط درگذشت

بدنگذره یهو

خو حالا من باید چی بگم

پند حکیمانه ی امروز:

در ستایش از خویشتن خویش هرگز بر خویش فخر خویشاوندی را در نظر مخدوش منمایید که از مخدومان خدمت خود خادمانه خدمت نماییدن از شیوه ی بزرگان و سروران و خواجگان کم بودن در کمیت است . 

 

 

قلب