آیا میدانستید اگر به این مناطق نرفته اید سخت ضرر کرده اید ؟

بقیه در ادامه ی مطلب .


http://jaei-digar.blogfa.com/                                                                                  

 

روشنک

 

 

 

http://neshat2012.blogfa.com/                                                                              

 

 

فامیل دور

 

 

 

http://www.sabacat.blogfa.com/                                                                        

 

 

صبا

 

 

 

 

هرسه ی این وبلاگها هم طنز هستند و تقریبا هر روز آپ میشوند پس اگر مایلید بیشتر بخندید به این آدرسها هم سر بزنید فقط یدتون نره من با اونی که اسمش صباست به سختی لجم و فعلا در وضعیت جنگی به سر میبریم .