برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .قلب


بالاخره یکیشو گرفتم هورا 

فکر کنم اینم گن لاکپشت هاست نیشخند

یه چند روز دیگه کلا رنگ گاوه میپره بعد یه فیلم میسازن به اسم گاو نامرئی قهقهه

گاهی اوقات درخت ها هم کرم دارند .

معنی تصویری تو ماس ادیسون ر داشته باشید .

یه خانم در کنار شاهکار هنریشان نیشخند

به این میگن اتمام حجت

خوب اگر گشت (gosht)  همان گوشت باشد . پس انگشت چه معنیی دارد ؟

اندیشمندان بی ان دیش ان د .

قلب