برای خندیدن به ادامه ی مطلب بروید . 

-چی به وبلاگ من میخندی ؟ 

- برو گمشو مردشور خودتو وبلاگتو ببره

- ببین داش با من کله نکن که ما یه عمر کله پزی داشتیم ها

- به قیافت هم میخوره 

- ببین همه کس نون و ترشی خور با من کل کل نکن که الان رنگیت میکنم ها .

- بپا نچایی .

خوب دیگه تا نگرفتم خودمو بزنم شما برید ادامه ی مطلب .

 


من یار مهربانم آشغال و خوش مکانم

بنده شرم دارم از اینکه بیان کنم دوستانم را بارها به انجام چنین کاری وادار کردم (صورتمو شطرنجی کنین)

خو الان من دیگه مردم این روحمه داره بقیه پستها رو میذاره فرشته

اینم یه کم درس ستاره شناسی . آیا تا به حال خوشه ی پروین را دیده اید؟

الان هم داریم  بهتون سیتروئن رو معرفی میکنیم

اینم یه لغت تصویری دیگه 

... شکن ... ر ... ا ... ی ... گ ... ا ... ن ... و باز هم ...   ...   ...  ...   ...  ... ... ... .... 

ببینید مردها فقط منتظرن خرشون از رو پل بگذره بعدا نگید نگفتی

میگم ها اگه من واقعا به تعداد همه ی شما آبجی داشتم واقعا بد بخت بودم ها !!! حالا اینکه همگی با هم برعلیه من دست به یکی میکردین هیچ . اینکه باید برای هر کدومتون یه کمد لباس میخریدم هیچ . اینکه همتون میخواستین درباره ی کارام نظر بدین هیچ . اینکه هر روز بایست یه وانت براتون آدامس اوربیت میخریدم هیچ . اینکه همیشه سر کنترل تلویزیون دعوا بود هیچ . اینکه دم در دستشویی خونه همیشه صف بود هیچ . اینکه باید هر روز با کل محله سر شما کتککاری میکردم هیچ . اینکه باید یکی یه جهیزیه میدادم هیچ . کی میتونست صدای جیغ و دادتون رو موقع ذوق کردن تحمل کنه . نگید به توچه مگه بابا نداشتیم . اگه این همه خواهر میداشتم بابام از غصه پیش پیش مرده بود . قلب