سیمین جان چون آدرس ایمیلتو یادم رفت بگیرم و شما هم خیلی عجله داشتی مجبور شدم عکس پزشکی قانونی رو اینجا بذارم . 


بچه ها به هیچ وجه داخل نرید که حالتون ممکنه بد بشه . 

 

نرید ها  ، بد میبینید .

 

ببینید چند دفعه گفتم .

 

مگه تو اسمت سیمینه ؟

 

نرو .

 

خود دانید .